U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene Voorwaarden Sportfysiotherapie Castricum

• Het aantal vergoede behandelingen is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekeringspakket. Lees uw polisvoorwaarden over de mate van vergoeding. 

• De praktijk zal zo veel mogelijk declareren bij uw zorgverzekering. Indien dit -om wat voor reden ook- niet blijkt te kunnen, krijgt de patiënt een nota thuis gestuurd. Deze nota kan dan door de betreffende patiënt worden ingestuurd naar de eigen zorgverzekering voor vergoeding. 

• U dient bij de eerste afspraak uw legitimatiebewijs te tonen.

• U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.

• Bij verhindering minimaal 24 uur van te voren afmelden. Wij moeten niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening brengen.

• Behandelingen kunnen uitlopen. Bent u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd nog niet gehaald, klop dan even op de deur van de behandelruimte.

• Er wordt een rapportage naar de huisarts/verwijzer/specialist verzonden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit kenbaar te maken.

• Mobiele telefoons in de behandelruimten uitschakelen of op “mute” zetten.

• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van, of schade aan eigendommen van cliënten in of rond het pand. Neem geen waardevolle spullen mee.

• In de Praktijkruimte & Box gelden een rookverbod.

• Huisdieren kunnen we helaas niet toelaten in de praktijkruimte.

• Bij calamiteiten aanwijzingen van de fysiotherapeuten of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer/politie) volgen.

• De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

• De praktijk houdt zich aan de privacyregeling, uit de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.

• De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

• De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).

• De betalingsvoorwaarden en tarieven worden mee gegeven aan de pt en zijn aangegeven op het onze website www.sportfysiocastricum.nl